ONS GAMMA
 

 Wie zijn wij  Betalingen & Leveringen  Contacteren 
Garantie
 
Wettelijke en commerciŽle garantie
 
In de wet is er sprake van 2 soorten garanties: een wettelijke en een commerciŽle. Wat is het verschil?
 
De wettelijke garantie:
De consument heeft er sowieso recht op ten opzichte van de eindverkoper bij wie hij het product heeft gekocht. Deze garantie moet dus niet door de consument worden onderhandeld. De verkoper kan deze garantie niet beperken.
De commerciŽle garantie:
Deze kan worden gegeven door de eindverkoper of de fabrikant. Deze garantie kan de wettelijke garantie van de eindverkoper niet beperken. Bvb een fabrikant kan garanderen dat een product 1 jaar zal werken.
 
 
De wettelijke garantie van 2 jaar
 
Het is een garantieregeling voor de consument t.o.v. de verkoper voor niet-conformiteit van het product. Dit wil zeggen dat het geleverde goed niet overeenkomt met het gevraagde of bestelde goed.
Om deze overeenstemming te beoordelen zijn 4 criteria vastgelegd:
Het goed moet:
* in overeenstemming zijn met de door de verkoper gegeven omschrijving,
    Bvb: u heeft een witte kaarshouder besteld, dan moet de geleverde kaarshouder inderdaad wit zijn.
* in overeenstemming zijn met het gewenste gebruik,
    Bvb: indien u een kaarshouder geschikt is voor kaarsjes van diameter 6cm dan moet het product inderdaad daarvoor passen.
* geschikt zijn voor het gebruik waartoe soortgelijke goederen dienen,
    Bvb: van een kaarshouder mag verwacht worden dat er deze niet vervormd bij de door de kaars ontwikkelde hitte.
* de prestaties en kwaliteiten bieden die de consument redelijkerwijze mag verwachten gelet op de aard van het goed, en de door de verkoper gedane mededelingen.
 
Men kan zich beroepen op de wettelijke garantie, indien de niet-conformiteit wordt vastgesteld binnen de 2 jaar na levering van het goed. De wettelijke garantie begint dus te lopen na de levering van het product. Indien de vaststelling gebeurt meer dan zes maanden na de levering dan moet de consument bewijzen dat deze niet-conformiteit bestond op het ogenblik van de levering.
 
Vanaf het ogenblik van vaststelling van de niet-conformiteit, moet de consument dit zo snel mogelijk melden aan de verkoper. In principe geldt er een verjaringstermijn van 1 jaar vanaf de vaststelling van het gebrek.
 
Er bestaat een hiŽrarchie van middelen waarop de consument zich kan beroepen:
    Hij heeft recht op de kosteloze vervanging of herstelling van het goed (naar keuze van de consument, in functie van het mogelijke en redelijke).     Enkel indien de herstelling of vervanging onredelijk of onmogelijk zijn of niet binnen een redelijke termijn uitgevoerd kunnen worden, heeft de consument recht op een prijsvermindering of de ontbinding van de koop. De ontbinding van de koop kan echter niet gevraagd worden voor een gering gebrek.
 
 
De commerciŽle garantie, bepaald door de fabrikant of de eindverkoper
 
Naast de wettelijke garantie wordt ook de commerciŽle garantie geregeld door deze wet.
De belangrijkste bepalingen zijn:
    De commerciŽle garantie kan zowel gegeven worden door de eindverkoper als de fabrikant.
    De commerciŽle garantie is bindend voor diegene die hem biedt.
    De commerciŽle garantie moet vermelden dat naast de commerciŽle garantie ook het stelsel van de wettelijke garantie bestaat.
    De commerciŽle garantie moet een aantal essentiŽle vermeldingen bevatten zoals de duur, het geografisch toepassingsgebied en de naam en het adres van de garant.
Deze tekst werd vrij aangepast naar een document van de Federale Overheidsdienst Economie (Wettelijk Depot: D/2005/2295/04 van dhr Michel Allardin). Het volledige document vindt u op http://mineco.fgov.be/protection_consumer/warranty/folder_warranty_nl.pdf
 
 
Algemene voorschriften
Verpakking
Het is van belang dat u de volledige verpakking en zijn inhoud bijhoudt Sommige producenten eisen immers dat de volledige sets geretourneerd worden.
 
 
 
Zoeken

 
 
Winkelwagentje
  (leeg)
 
 
Uw account
Aanmelden
 
KOOPJE 
 VAN DE MAAND